Kunde Videoer

Vores kunder videoer gør det tydeligt hvorfor du bør arbejde med InsightsRadar i din virksomhed.

Cepheo vinder kunder med InsightsRadar GAP Assessment Software.
Med indsigter fik Allborg Energie Technik styrket beslutningstilliden, og gjort det nemmere at træffe valg om køb.

Korte Videoer

Brudstykker af vores kunder videoer.

Cepheo vinder kunder med Assessments

Cepheo har vundet kunder fordi de kommer med data og indsigter kunderne ikke selv har.

Fra arbejds-/ledelses gruppe til bredere og mere værdifuld involvering

Cepheo involverer bredere for at få mere data, og det styrkede datagrundlag giver dem det korrekte CRM projekt fra start og undgå runde 1, 2, 3 m.fl.

Styrket bruger involvering og korrekt forankring fra start

Cepheo undgår CRM fiasko, gennem stakeholder og influent involvering. Nye data og indsigter der skaber overraskelser og aha-oplevelser.

Fokus det rigtige sted fra start

Cepheo fanger de største udfordringer og overraskelser, hvor der skal sættes ind.

Hvordan Assessments skaber en bedre afdækning, styrket vidensbank og aha oplevelser

Cepheo fortæller forskellen på hvordan de afdækkede problemstilling førhen, til hvad de gør i dag, som er blevet en kæmpegevinst for Cepheo og kunden.

Assessments og involvering ændrede retning i CRM projekt

Cepheo oplever hvordan deres Assessment frembringer nye data og indsigter som ændrer projektet retning, fordi der kommer nye ting frem, som kunden ønsker at prioritere.

Hvor implementeringsparate er vi?

AET fandt ud af implementeringsparate var de, hvor var deres medarbejdere henne, hvor nemt kommer implementeringen at være, hvordan sikrer vi den rigtige involvering.

Bekræftelse i retning

AET blev bekræftet i, at det vi har tænkt os at gøre også er det rigtige.

AET blev mere sikre på det de ville, data lyver ikke

AET fik en øget tryghed i deres kommunikation ift. rigets tilstand. Data skabte trygheden opadtil og indadtil i organisationen.

Gøre business casen mere solid

AET blev mere realistiske ift. hvad de kan kapere, hvad der er den korrekte business case at gå efter.

Valg af leverandør lettere

AET valgte Cepheo fordi Cepheo skabte tryghed, og fremstod mere troværdigt.