Vores forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser (“Aftalen”) er gældende for alle aftaler indgået mellem InsightsRadar ApS (“Virksomheden”) og dens kunder (“Kunden”) vedrørende levering af software og tilhørende ydelser. Ved at indgå en aftale med InsightsRadar ApS accepterer Kunden at overholde og være bundet af nedenstående vilkår:

Aftalegrundlag

1.1. Aftalen omfatter levering af softwareprodukter og ydelser (herefter “Software”) til Kunden.

1.2. Aftalen kan indgås på årlig eller flerårig basis og baseres på en månedlig licensafgift, samt forbrugsafregning af returneret assessment besvarelser (herefter “CPA”).

Licens og betalingsvilkår

2.1. Kunden forpligter sig til at betale en månedlig licensafgift og CPA for brugen af Softwaren.

2.2. Licensafgiften faktureres årligt, medmindre andet er aftalt.

2.3. Ud over licensafgiften kan der forekomme forbrugsafregning, CPA. Denne afregnes bagudrettet årligt med licensen.

Nørd timer

3.1. Hvis Kunden har brug for yderligere nørd timer ud over licensafgiften, vil disse blive faktureret særskilt i henhold til de aftalte satser.

Opstartsgebyr

4.1. Ved opstart af nye kunder og projekter kan der pålægges et engangsopstartsgebyr. Dette gebyr vil blive specificeret i den individuelle aftale mellem Virksomheden og Kunden.

Ændringer i aftalen

5.1. Ændringer i aftalen, herunder prisændringer, kræver skriftlig accept fra begge parter.

Fortrolighed

6.1. Begge parter forpligter sig til at beskytte fortrolige oplysninger og undlade at videregive dem til tredjeparter uden samtykke fra den anden part.

Opsigelse

7.1. Aftalen kan opsiges af begge parter med 60 dages skriftlig varsel inden udløb af licensperiode, medmindre andet er aftalt i den individuelle aftale.

Ansvar og garantier

8.1. Virksomheden garanterer ikke for fejlfri drift af Softwaren, men vil bestræbe sig på at løse eventuelle fejl og mangler i overensstemmelse med de vedligeholdelsesvilkår, der er fastsat i den individuelle aftale.

8.2. Virksomheden er ikke ansvarlig for eventuelle tab eller skader, som Kunden måtte lide som følge af brugen af Softwaren, medmindre det skyldes grov forsømmelse fra Virksomhedens side.

Gældende lovgivning

9.1. Aftalen er underlagt dansk lovgivning, og enhver tvist mellem parterne skal afgøres ved de danske domstole.

Ændring af betingelser

10.1. Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre disse forretningsbetingelser med 30 dages varsel. Kunden vil blive underrettet om ændringerne på forhånd.

Disse forretningsbetingelser udgør hele aftalen mellem InsightsRadar ApS og Kunden og erstatter eventuelle tidligere aftaler eller forhandlinger. Eventuelle ændringer eller tillæg til Aftalen skal være skriftlige og underskrevet af begge parter for at være gyldige.